Visit English SIte
导航

联系方式

如有任何需要请随时联系我们

精密管事业部国内销售专线

手机:费小姐13801778819   马先生13564916643   朱小姐18017196369   王先生13918226354   俞小姐18019287140(海外)
座机:上海021-57590226    华东地区021-57590365   其他地区021-57590228    海外:0086-21-57597455    

传真:021-57590229        传真:0086-21-57596916(海外)
邮箱:shtya@steeltube-cn.com/roger@steeltube-cn.com/albert@steeltube-cn.com    QQ:76314071 

邮箱:shtyb@steeltube-cn.com(海外)     QQ:2878158035(海外)

复合管事业部销售专线
手机:褚先生13816536722   座机:021-57595396    邮箱:bty@steeltube-cn.com     传真:021-57596916
手机:王先生13918226354   座机:021-57595396    邮箱:albert@steeltube-cn.com  传真:021-57596916
手机:俞小姐18019287140   座机:021-57597455    邮箱:shtyb@steeltube-cn.com   传真:021-57596916(海外)

新能源材料事业部
销售热线

手机:俞小姐18019287140   王先生13918226354
座机:0086-21-57597455  0086-21-57596989   传真:0086-21-57596916   
邮箱:shtyb@steeltube-cn.com/albert@steeltube-cn.com     QQ:2878158035

石油石化保温管缆事业部
手机:何先生13916712837   座机:021-57597455   邮箱:shtys@steeltube-cn.com